Brief

Hur löser vi bostadsbristen med hjälp av digitaliseringens möjligheter, och helt utan att bygga nya bostäder? I Stockholm är kötiden till en studentlägenhet 100 veckor. En ohållbar situation både för staden och för de studenter som sökt sig dit. Inför terminsstarten i höst kommer det ännu en gång stå många unga utan boende i samtliga student- och storstäder. Vi kommer därför ha en innovationsworkshop där vi tillsammans med andra berörda aktörer arbetar fram nya lösningar på ett befintligt och växande problem. Workshopen processleds av kreativitetspsykologen Niklas Laninge med ambitionen att gå från insikt till prototyp.

Parter

Kontakt

Ludwig Jonsson
Co-founder, Rodolfo
ludwig@rodolfo.se
Jonas Pålsson
Seniorkonsult, Gullers Grupp
jonas.palsson@gullers.se